пятница, 25 ноября 2011 г.

Türk yazıçısı Rəşad Nuri Güntəkin


·         25 noyabr 2011-ci il tarixdə türk yazıçısı Rəşad Nuri Güntəkin haqqında məlumatlandırma keçirilmişdir

Комментариев нет:

Отправить комментарий