вторник, 20 сентября 2011 г.

Su həyatdır.

Su- həyatdır,Su dirilikdir, Bütün varliqların ilk yaradıcısı  cudur.Su insannın ilk yarandığı ilkvaxtlardan onun həyat fəaliyyətində misilsiz rol oynamışdır.Su planetimizdə həyat şirəsidir.Suyu başqa maddələrdən fərqləndirən nədir Su adi temperatur və təzyiq şəraitində, eyni zamanda üç müxtəlif aqreqat halında ( bərk, maye və qaz) ola bilən yeganə maddədir. Qışda göllərin səthi buzla örtülur, dərin qatlarda su maye halında olur, göydə isə, gözə görünməyən su buxarı şəklində toplanır.AQUAVİTA suları bütün bu möcüzələri özündə birləşdirən  bir sudur.
İndi bəzi işbazlar meydana gəlib ki, adi suları da qeyri standart yerlərdə heç bir təmizlik və ekologiya nəzərə alınmadan qablaşdırılaraq satışa çıxarılır.
Mən AQUAVİTA sularına bəzi tövsiyyələrim var AQUAVİTA suları istehsal etdiyi suların üzərinə fərqləndirici nişanlar vursun ki,  başqa işbazlrın satdığı sulardan fərqlənsin.

Комментариев нет:

Отправить комментарий